Foto: Knut Buer©

©Alle bilder på disse sidene er beskyttet av "lov om åndsverk,mv." Ulovlige nedlastninger og bruk, vil bli strafferettslig forfulgt.
©All photos in this site is protected by "lov om åndsverk,mv.". Unlawful uploading and use will have juridical consequences.

Kjøpe bilder? Send e-post her
Buy pictures? Send me a mail


MODNE MENN m/sønner

20061125

04_bar80_modne-menn 06_bar80_modne-menn 08_bar80_modne-menn 09_bar80_modne-menn
10_bar80_modne-menn 11_bar80_modne-menn 12_bar80_modne-menn 15_bar80_modne-menn
17_bar80_modne-menn 18_bar80_modne-menn 22_bar80_modne-menn 23_bar80_modne-menn
25_bar80_modne-menn 27_bar80_modne-menn 28_bar80_modne-menn 30_bar80_modne-menn

Ronny Svendsen, Saxer
Terje Langsrud, Trompet
Sigurd Slembe, Trombone
Tom Frogner, Bass
Frank Syversen, Gitar
Joacim Svendsen, Gitar
Stein Gudmundsen, Vokal
Vidar Olsen, Vokal
Ole Chr Rydland, Trommer
Trond Fondgaard, Keyboards.