Foto: Knut Buer©

©Alle bilder på disse sidene er beskyttet av "lov om åndsverk,mv." Ulovlige nedlastninger og bruk, vil bli strafferettslig forfulgt.
©All photos in this site is protected by "lov om åndsverk,mv.". Unlawful uploading and use will have juridical consequences.

Kjøpe bilder? Send e-post her
Buy pictures? Send me a mail


Støttekonsert for A-hus
Supportconcert for A-hus childrenhospital

20061202

_MG_0002 _MG_0003 _MG_0007 _MG_0010
_MG_0013 _MG_0015 _MG_0016 _MG_0020
_MG_0025 _MG_0026 _MG_0029 _MG_0031
_MG_0036 _MG_0037 _MG_0045 _MG_0048
_MG_0052 _MG_0055 _MG_0063 _MG_0066
_MG_0072 _MG_0073 _MG_0077 _MG_0083
_MG_0084 _MG_0088 _MG_0091 _MG_0092