Foto: Knut Buer©
©Alle bilder på disse sidene er beskyttet av "lov om åndsverk,mv."
Ulovlige nedlastninger og bruk, vil bli strafferettslig forfulgt

©All photos in this site er protected by "lov om åndsverk,mv.".
Unlawful uploading and use will have judicial consequences.

Kjøpe bilder? Send e-post her
Buy pictures? Send me a mail


7. og 8. september 2007

See pictures from 2006

Friday:


Various pictures


Saturday:


____________________________________________
Copyright: Knut Buer© 2007