Old pictures taken with analog camera (scan from negativ/slides)
JKKLstudio © 2009 - Alle bilder på disse sidene er beskyttet av "lov om åndsverk,mv." Ulovlige nedlastninger og bruk, vil bli strafferettslig forfulgt.
JKKLstudio © 2009 - All Rights Reserved - No reproduction of any kind allowed without the expressed written permission by the author.

NFH ambulansebåt – 1972

PRIOS ambulansebåt – 1970

PRIOS ERA - maritim base – 1970

PRIOS - "PRIO1 til base" – 1970

PRIOS "PRIO1 PRIO3 svarer" – 1970

PRIOS ambulansebåt på oppdrag – 1970

PRIOS - vedlikehold på båt – 1970

PRIOS ambulansebåt inn mot Honnørbrygga – 1970

Bjørvika sett fra Ekeberg – 1970

NORSK FILM, Jar - 1969 - "Himmel og Helvete"

LAKKEGATA 40 - 1968

TOMTEGATA - 1968

TOMTEGATA 11 – 1966

Tøyen - Ola Narr - 1966

ROGNAN - SIRKUS ARNARDO – 1966

FLAEN/NORDVEDT - FØR ÅPNINGEN AV GRORUD T-BANE 1964

BACK to TOP

©Alle bilder på disse sidene er beskyttet av "lov om åndsverk,mv." Ulovlige nedlastninger og bruk, vil bli strafferettslig forfulgt.
©All photos in this site is protected by "lov om åndsverk,mv.". Unlawful uploading and use will have juridical consequences.