PHOTO & Photoshop-tips
HINT & TIPS
(Only in Norwegian)

  1. Signatur i bildet
  2. Rette opp horisont
  3. Kort og lang lukker / Stor eller liten blender