North of Norway –– 20040712-23
Foto: Knut Buer ©2004 xST©NE

All pictures are for sale (highres 18MB or for WEB)

©Alle bilder på disse sidene er beskyttet av "lov om åndsverk,mv." Ulovlige nedlastninger og bruk, vil bli strafferettslig forfulgt.
©All photos in this site is protected by "lov om åndsverk,mv.". Unlawful uploading and use will have juridical consequences.

001 polarsirkelen_jokkmokk

001 polarsirkelen_jokkmokk.jpg


002 polarsirkelen_jokkmokk

002 polarsirkelen_jokkmokk.jpg


003 polarsirkelen_jokkmokk

003 polarsirkelen_jokkmokk.jpg


004 kalix_river

004 kalix_river.jpg


005 kalix_bru

005 kalix_bru.jpg


006 kiruna_malmberget

006 kiruna_malmberget.jpg


007 kiruna_sentrum

007 kiruna_sentrum.jpg


008 kristallen_Lannavaara

008 kristallen_Lannavaara.jpg


009 kristallen_laavajo

009 kristallen_laavajo.jpg


010 kristallen_fasett

010 kristallen_fasett.jpg


011 kristallen_senter

011 kristallen_senter.jpg


012 kristallen_kabelferge

012 kristallen_kabelferge.jpg


013 kristallen_aavajo_tak

013 kristallen_aavajo_tak.jpg


014 kautokaino

014 kautokaino.jpg


015 finnmark_Sturajavri

015 finnmark_Sturajavri.jpg


016 mot_biedjovaggi

016 mot_biedjovaggi.jpg


017 biedjovaggi_gruver

017 biedjovaggi_gruver.jpg


018 biedjovaggi_mot_k

018 biedjovaggi_mot_k.jpg


019 sapmi_senter_karasjok

019 sapmi_senter_karasjok.jpg


020 sapmi_laavajo_innside

020 sapmi_laavajo_innside.jpg


021 sapmi_skinnbearbeiding

021 sapmi_skinnbearbeiding.jpg


022 stabbursdalen

022 stabbursdalen.jpg


023 porsanger

023 porsanger.jpg


024 stabbursdalen

024 stabbursdalen.jpg


025 nordvaagen

025 nordvaagen.jpg


026 nordkapp_reinbukk

026 nordkapp_reinbukk.jpg


027 nordkapp_rein

027 nordkapp_rein.jpg


028 nordkapp_rein

028 nordkapp_rein.jpg


029 honningsvaag

029 honningsvaag.jpg


030 knivskjellodden

030 knivskjellodden.jpg